Oferta żłobka

Państwa Milusińskim zapewniamy w żłobku:

  • łagodny okres adaptacyjny,
  • troskliwą, miłą, a przede wszystkim wykwalifikowaną opiekę,
  • pełne całodniowe wyżywienie z dostosowaną kalorycznością, przygotowywane we własnej kuchni, którą posiadamy w Krakowie (szczegóły na stronie: http://www.am-mniam.pl/),
  • różnego rodzaju imprezy okolicznościowe,
  • zajęcia muzyczne, ruchowe i plastyczne,

Cennik

  • przy zawieraniu umowy rodzice wpłacają opłatę wpisową w wysokości 300 zł,
  • opłata miesięczna wynosi 1200 zł *,
  • czesne płacone będzie z góry za dany miesiąc, bez możliwości odliczania w przypadku nieobecności dziecka,
  • opłata za wyżywienie wynosi łącznie za 4 posiłki 19,00 zł,
  • opłata za wyżywienie miesięczne wnoszona jest do 10 dnia kolejnego miesiąca.

 * rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem niekorzystającym z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO) przysługuje dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości maksymalnie 400 zł miesięcznie. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) otrzymują rodzice na drugie i kolejne dziecko, w wieku od 12 do 35 miesiąca życia.
Szczegóły dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.